Matryca LCD


Często spotykaną usterką jest brak obrazu na matrycy lub nieprawidłowo wyświetlany obraz.

Brak obrazu może być spowodowany między innymi uszkodzeniem: taśmy matrycy, inwertera, matrycy, płyty głównej, grafiki.

Biały obraz (bez linii czy pasków) często jest spowodowany brakiem zasilania logiki matrycy (uszkodzenie na płycie, matrycy lub uszkodzenie tasiemki LVDS).

Pierwszą czynnością w takim przypadku jest sprawdzenie, czy laptop nie jest przełączony na wyświetlacz zewnętrzny – należy użyć przycisków przełączania lub podłączyć zewnętrzny monitor. W takim przypadku powinien być słyszalny dźwięk uruchamiania systemu (jeśli nie jest wyciszony).

UWAGA: Obecnie często spotykane są matryce eDP. Często posiadają to samo gniazdo, nie są natomiast zamienne z matrycami LVDS. Zamiana rodzajów matryc może spowodować uszkodzenie płyty głównej!!!

Jeśli obraz jest wyświetlany nieprawidłowo, lub laptop sam się przełącza na wyświetlacz zewnętrzny należy sprawdzić taśmę LVDS:
Uszkodzenia taśmy matrycy.

Brak obrazu lub jego nieprawidłowe wyświetlanie może być spowodowane także nieprawidłowym wsadem matrycy (dotyczy matryc LVDS – LED i świetlówkowych) – zobacz: Programowanie EID matrycy

W przypadku matryc podświetlanych diodami LED najprostszą metodą naprawy jest wymiana całej matrycy.
W niektórych przypadkach możliwa jest naprawa matrycy. Wymaga to jednak szczególnej ostrożności przy lutowaniu na płytce z elektroniką matrycy.

W pierwszej kolejności należy wykonać pomiary na złączu matrycy. Jeśli napięcia są prawidłowe sprawdzić bezpieczniki na płytce z elektroniką matrycy.

W przypadku braku podświetlania (przy prawidłowych napięciach na złączu LVDS) uszkodzona może być przetwornica zasilająca diody lub listwa z diodami świecącymi. W przypadku „białego obrazu” uszkodzony może być układ logiki matrycy. W przypadku uszkodzenia sterownika przetwornicy LED lub układu logiki matrycy możliwa jest jego wymiana. W przypadku niedostępnych w sprzedaży układów można je pozyskać z uszkodzonych fizycznie (np. zbitych, wylanych, z uszkodzeniem połączenia elektronika-szkło) matryc.

Przykład naprawy podświetlania matrycy LVDS z podświetlaniem LED: Matryca LED – naprawa podświetlania

Poniżej przykład standardowego złącza matrycy LVDS:

Kluczowe napięcia i sygnały to:

2, 3 – VDD – zasilanie matrycy (logiki i innych układów)

4 – VCC EDID – zasilanie kości pamięci (identyfikacja matrycy)

6, 7 – SCL i SDA – szyna danych kości pamięci (identyfikacja matrycy)

35 – PWM – regulacja jasności podświetlania

36 – sygnał załączenia matrycy

38-40 – zasilanie podświetlenia matrycy

GND – masa.

 

Uszkodzenia starszych matryc (świetlówkowych):

Uszkodzenie inwertera

Uszkodzona świetlówka