ASUS K52N – grzejąca się przetwornica 3/5V


W przypadku tych płyt częstym problemem jest uszkodzenie KBC.

Diagnoza tego uszkodzenia jest utrudniona ze względu na brak oznaczeń elementów na płycie.
Standardowy pomiar rezystancji na wyprowadzeniu LDO nie wykazuje problemu – rezystancja jest w normie.
Powodem takiego odczytu jest to, że załączanie zasilania KBC następuje przez stabilizator (z 5V na 3,3V) i niska rezystancja występuje dopiero za stabilizatorem.

Przechwytywanie1

Na zdjęciach poniżej miejsce (oznaczone jako 3) w którym można dokonać pomiaru rezystancji zasilania KBC oraz próby zwarciowej pozwalającej potwierdzić uszkodzenie KBC. Ja zdjęciu widać także ślady po niepotrzebnej wymianie sterownika przetwornicy 3/5V.[restrict]

[restrict]Jednym z efektów przeciążenia LDO jest właśnie grzanie się sterownika przetwornicy. Grzejący się sterownik przetwornicy często jest sprawny i nie wymaga wymiany, konieczne jest usunięcie uszkodzenia powodującego jego przeciążenie (przekroczenie max. dopuszczalnego poboru prądu).

Standardowa procedura diagnostyczna w takich przypadkach polega na pomiarze rezystancji o kreśleniu na tej podstawie poboru prądu (prawo Ohma). Wyliczony prąd porównujemy z dopuszczalnym określonym w Data Sheet układu.
Jeśli prąd obliczony jest znacznie wyższy niż dopuszczalny możemy wykonać próbę zwarciową w celu ujawnienia uszkodzonego elementu.
Takie działania pozwalają na znalezienia usterki w przypadku połączenia bezpośredniego LDO z uszkodzonym elementem.

W opisywanym przypadku połączenie to nie jest bezpośrednie, stąd konieczność pomiaru i próby zwarciowej w innym miejscu.

WP_000059

1. Wyprowadzenie LDO przetwornicy 3/5V

2. Miejsce doprowadzenia napięcia z LDO

3. Miejsce w którym należy mierzyć rezystancję oraz wykonywać próbę zwarciową w opisanym przypadku.

Powodem uszkodzenia KBC może być stabilizator PU8101 na nóżce którego można mierzyć rezystancję. W przypadku prawidłowo działającego stabilizatora na nóżce oznaczonej na zdjęciu 2 powinno być napięcie 5V względem masy, a na oznaczonej numerem 3 – 3,3V.

Warto sprawdzić działanie tego elementu przed wlutowaniem nowego KBC ze względu na możliwość uszkodzenia kolejnego KBC.[/restrict]Instalacje elektryczne, systemy alarmowe, inteligentne domy: projekty, konsultacje, wykonanie, modyfikacje, integracje.