EufyHome – aplikacja Eufy


EufyHome to aplikacja obsługująca urządzenia sprzedawane pod nazwą Eufy. Pozwala na dodawanie, sterowanie, odczyt informacji, tworzenie harmonogramów.

Aplikacja działa w chmurze – wymaga aktywnego połączenia z internetem.

Po dodaniu urządzeń można sprawdzić ich stan, sterować, tworzyć harmonogramy.

Urządzenia dodane do aplikacji EufyHome po odpowiedniej integracji mogą być sterowane przez inne systemy – np. Home Assistant, Domoticz, Google Home, Amazon Alexa.Instalacje elektryczne, systemy alarmowe, inteligentne domy: projekty, konsultacje, wykonanie, modyfikacje, integracje.