Mi-Light – taśmy LED mono


Sterowanie oświetleniem wykonanym z taśm LED białych za pomocą Mi-Light.

W przykładzie wykorzystano:

  • 4x MiBoxer FUT036
  • pilot 4-strefowy 2,4G RF
  • Panel ścienny B1 2,4G RF

Ten zestaw pozwala sterować 4 strefami (taśmami lub zestawami taśm) niezależnie za pomocą pilotów lub paneli.

Artykuł na stronie www.SmartHomeKr.pl

 Inteligentne domy: Projekty, konsultacje, wykonanie, modyfikacje/ integracje.
Dla klientów indywidualnych i projektantów.