Badanie stanu dysku – Victoria


W tym artykule pokażę jak sprawdzić stan dysku przy pomocy programu Victoria.

UWAGA: Program Victoria należy uruchamiać “jako administrator”.

Program Victoria pozwala na sprawdzenie zarówno parametrów SMART dysku jak i skan powierzchni w poszukiwaniu błędów (badsektorów).

Poniżej screen pokazujący główne okno programu:

Victoria

Po wybraniu dysku z listy w okienku po prawej stronie można przejść do zakładki SMART:

Victoria2Parametry SMART pokażą się po naciśnięciu  przycisku “GET SMART”. Powyżej przykład sprawnego dysku – w okienku obok przycisku pojawia się “GOOD”.

Uwaga: Program Victoria może mieć problemy z odczytem SMART dysku przez USB.

Ważną cechą programu Victoria jest narzędzie do skanowania powierzchni dysku, pokazujące nie tylko badsektory, ale też wolne sektory.

Poniżej przykład dysku z problematycznymi sektorami:

Victoria

Poniżej przykład sprawnego dysku – jak widać nie są wyświetlane błędy.

Victoria4

UWAGA: ze względu na czas trwania skanów – nie zostały one przeprowadzone do końca. Aby zbadać stan dysku testy powierzchni należy przeprowadzić do końca, chyba że w czasie testu stwierdzimy, że dysk nie nadaje się do użytku, wtedy dalsze sprawdzanie nie ma sensu.

Poniżej przykład dysku z uszkodzonymi (Err) oraz wolnymi sektorami.

Na wykresie widać  czerwone linie (błędy) oraz spadki prędkości.

victoria skan

Spora część dysku działa poprawnie – po wykrojeniu partycji omijając uszkodzone miejsca dysk można używać do przechowywania czy przenoszenia nieistotnych danych – istnieje ryzyko utraty danych na tym dysku!Instalacje elektryczne, systemy alarmowe, inteligentne domy: projekty, konsultacje, wykonanie, modyfikacje, integracje.