Alienware – kody błędów – beep code


Kody dźwiękowe błędów w laptopach Alienware.

Kody dźwiękowe (beep codes) w laptopach Alienware:

1 beep – Uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie BIOSu lub kości BIOSu

2 beep – Brak RAM

3 beep – Uszkodzenie Chipdetu lub jego nieprawidłowe funkcjonowanie

4 beep – Uszkodzenie RAM

5 beep – Za niskie napięcie baterii CMOS

6 beep – Uszkodzenie karty grafiki lub układu GPU

7 beep – Uszkodzenie CPU lub jego nieprawidłowe funkcjonowanie

8 beep – Uszkodzenie LCD lub tasiemki LVDS

Poza kodem 8 beep oznaczenie kodów dotyczy także komputerów stacjonarnych Alienware.

Kody błędów nie muszą odzwierciedlać usterki laptopa.  Należy traktować je jako wskazówkę.



Instalacje elektryczne, systemy alarmowe, inteligentne domy: projekty, konsultacje, wykonanie, modyfikacje, integracje.