Home Assistant – prosta automatyzacja cz.2


W poprzednim artykule pokazałem jak wykonać prostą automatyzację polegającą na zapalaniu kolejno 4 świateł LED w jednosekundowych odstępach. W dzień 4 światła nie są potrzebne – w celu redukcji zużycia energii rozwijamy automatyzację.

Zakładamy, że 4 światła będą używane od godziny 20.00 do 6.00. W pozostałym czasie zapalać ma się LED 1 i LED4. Dodajemy do automatyzacji warunek – ma działać od godz. 22.00 do 6.00.

Kod automatyzacji:

Automatyzacja jest wyzwalana przez włączenie LED1. Następniejest sprawdzany warunek – jeśli jest spełniony – akcje zostają uruchomione.

Pozostała część tzn. “action” pozostaje bez zmian.

Sterowanie światłami w pozostałym czasie można zrealizować dodając kolejną automatyzację. Wyzwalacz pozostaje taki sam, warunek zmieniamy po 6:00 i przed 22:00.
W polu “action” zawieramy polecenia do wykonania – np. włączenie LED4 (LED1 jako wyzwalacz jest już włączony).

Warunkiem może być także położenie słońca – wschód i zachód słońca lub czas przed/po wschodzie lub zachodzie.

Zaletą takiego rozwiązania jest automatyczne przesuwanie czasu działania automatyzacji wraz z wydłużeniem i skracaniem się dnia i nocy.Instalacje elektryczne, systemy alarmowe, inteligentne domy: projekty, konsultacje, wykonanie, modyfikacje, integracje.