Home Assistant – prosta automatyzacja cz.1


Poniżej przykład prostej automatyzacji. Polega na zapalaniu kolejno 4 świateł LED w jednosekundowych odstępach (eliminuje efekt oślepienia przy włączeniu wszystkich świateł jednocześnie).

Kod automatyzacji:

Automatyzacja jest wyzwalana przez włączenie LED1. Kolejne światła włączają się kolejno co 1 sekundę.

Wyzwalacz – “trigger” wykrywa zmianę stanu przekaźnika sterowanego przez WiFI oraz RF z off na on. Nie ma znaczenia w jaki sposób został aktywowany ten włącznik – dla automatyzacji istotna jest jedynie zmiana jego stanu z OFF na ON.

Widok w kreatorze automatyzacji

Nie zostały w tym przykładzie wprowadzone dodatkowe warunki, sekcja “condition” jest pusta.

W sekcji “action” zawarte są polecenia do wykonania:

  • odczekaj 1s
  • Włącz LED2
  • Odczekaj 1s
  • Włącz LED3
  • Odczekaj 1s
  • Włącz LED4

Widok fragmentu w kreatorze automatyzacji:

Na podobnej zasadzie można wykonać wiele różnych automatyzacji z wykorzystaniem zintegrowanych a HA urządzeń (mogą to być urządzenia różnych firm). W polu warunki można definiować przypadki w których akcja ma zostać wykonana lub nie. Mogą to być stany urządzeń, odczyty z czujników, zegar, itp.Instalacje elektryczne, systemy alarmowe, inteligentne domy: projekty, konsultacje, wykonanie, modyfikacje, integracje.