Nie działa USB – nie rozpoznano urządzenia


Zapraszam do zapoznania się z podstawami.Przed rozebraniem laptopa należy:

sprawdzić porty usb testując kilka sprawnych urządzeń – wykluczyć uszkodzenie urządzenia USB (pendrive, dysk usb, mysz, itp.).

Uruchomić laptopa z bootowalnej płyty z systemem typu Live – np. Ubuntu Live (darmowy) i sprawdzić działanie usb – wykluczyć problemy ze sterownikami systemu.

Dokonać pomiaru napięć na gniazdach USB. W tym celu najlepiej skorzystać z wtyczki usb zakończonej przewodem lub np. ładowarki USB bez układów pośredniczących – np. stabilizatorów. Pomiar powinien być wykonany w sposób możliwie bezpośredni i dotyczyć zasilania portów – czyli skrajnych blaszek. Powinno na nich występować napięcie 5V. W przypadku niższego napięcia należy szukać usterki zasilania portu usb.

Jeśli powyższe działania nie pomogą uszkodzenia należy szukać na płycie głównej.

Niektóre płyty główne posiadają bezpieczniki – należy sprawdzić, czy nie są przepalone i w razie potrzeby wymienić. Najczęściej występują bezpieczniki smd 500mA – należy jednak sprawdzić wartość na schemacie.

Za działanie portów usb odpowiada most południowy.

Poniżej przykładowe schematy blokowe dla platformy Intel i AMD:

Aby potwierdzić uszkodzenie chipu – mostu południowego można wygrzać rdzeń chipu. Jeśli po tej czynności porty usb zaczną działać – most należy wymienić. Brak działania portów usb nie gwarantuje sprawności mostu południowego.

Jeśli wygrzewanie mostu nie przyniesie oczekiwanych rezultatów (działanie portów) można wykonać reflow lub reballing mostu. Jeśli porty usb zaczną działać po reballingu lub reflow (przy założeniu, że prawidłowo wykonano wygrzewanie rdzenia i porty usb nie zaczęły działać) można przejść do testów laptopa.

Należy tu zwrócić uwagę na czas trwania testów – porty usb mogą przestać działać po czasie.

 Instalacje elektryczne, systemy alarmowe, inteligentne domy: projekty, konsultacje, wykonanie, modyfikacje, integracje.