Wylutowanie gniazda zasilania i przygotowanie do wlutu nowego [film]


Wylutowanie gniazda zasilania i przygotowanie do wlutu nowego – czas rzeczywisty. Lutowanie HotAir, lutownica kolbowa.