Najprostsze automatyzacje


Najprostsze automatyzacje można wykonać nawet w przypadku posiadania jednego urządzenia i aplikacji od producenta urządzenia.

W przykładzie aplikacja eWelink dla urządzeń Sonoff. Aby wykonać automatyzację (scenariusz) wystarczy nawet jedno urządzenie. Można jego działanie (włączenie lub wyłączenie) oprzeć o np. zegar (z możliwością powtarzania), wschody/zachody słońca, działanie innych urządzeń w ramach tej aplikacji.

Można np. zaplanować wyłączenie lub włączenie światła o danej godzinie lub powiązanie z innym urządzeniem – np. gasząc jedno światło automatycznie gaszone jest inne światło lub wyłączane urządzenie zasilane z gniazdka (poprzez S26).

Poza nadaniem nazwy trzeba zdefiniować wyzwalacz (trigger) oraz akcje jaka ma być wykonana (action).

Poniżej przykład wyłączania światła opartego o zegar – od poniedziałku do piątku o 22.30 zostanie wyłączone światło.

Takie automatyzacje mają wiele ograniczeń – zależnie od producenta sprzętu i aplikacji mogą posiadać lub nie opcje dodania warunków. Największym jednak ograniczeniem jest zawężenie do urządzeń jednego producenta.

Do tworzenia bardziej rozbudowanych automatyzacji opartych o urządzenia różnych producentów można użyć np. Home Assistant’a.Instalacje elektryczne, systemy alarmowe, inteligentne domy: projekty, konsultacje, wykonanie, modyfikacje, integracje.